Aktuelt


Agenda styremøte 19.05.21

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 22.04.21 Referat fra møte i NU B-feltet 19.04.21 Referat fra møte i NU D-feltet 07.04.21 Referat fra møte i NU D-feltet 27.04.21 Referat fra møte i NU D-feltet 05.05.21 Øvrige saker 033/21             Konstituering 034/21             Styrets årsplan 2021-22 035/21             Fordeling av styrehonorar 036/21             Fordeling av møtegodtgjørelse råd og utvalg 037/21             Daglig […]

Les hele saken

Status fjernvarme pr. 31.03.2021

Status fjernvarme pr. 31.03.2021

Les hele saken

Styrets årsmelding 2020

Årsmelding 2020 Risvollan BL

Les hele saken

Refusjon for mye innbetalt varmeleie 2020

Beløpene går til utbetaling i dag 22.04.21. Administrasjonen

Les hele saken

Tyveri fra postkasser i borettslaget

Vi har fått melding om at det har vært tyveri fra noen postkasser i borettslaget. Vi vil derfor anbefale å tømme postkassen ofte. Politiet er kjent med saken.

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf Rislappen nr. 3 2022


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.