Aktuelt


Innbrudd i borettslagets parkeringsgarasjer

Det har vært registrert flere innbrudd i biler i våre parkeringsgarasjer den siste tiden. Senest i natt har det vært innbrudd hvor flere biler er involvert. Vi anmoder på det sterkeste om ikke å oppbevare synlige verdigjenstander i bilen! Portåpnere må heller ikke oppbevares i bilen. Politiet er kontaktet med anmodning om patruljering. Administrasjonen

Les hele saken

Nytt Helse- og velferdssenter

Hei! Beboere i borettslaget med interesse for prosjektet har opprettet egen Facebook-side. Du finner den her: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F206605996890863%2F

Les hele saken

Mål og tiltaksplan 2019-2022

Mål og tiltaksplan 2019-2022

Les hele saken

Invitasjon til informasjonsmøte- bygging av Risvollan Helse og Velferdssenter

Møtet holdes 11.12.18 kl. 18.00 i Risvollan Bibliotek. Se vedlagte invitasjon: Invitasjon til informasjonsmøte om bygging av Risvollan HVS

Les hele saken

Trøndelag brann- og redningstjeneste varsler om øvelse i borettslaget 29. november!

Trøndelag brann- og redningstjeneste vil i løpet av torsdag 29. november kjøre rundt i borettslaget. Dette for å vurdere vegene i borettslaget, samt adkomstene til leilighetene med brannvesenets lift/stigebil. Brannvesenet ser på dette som en øvelse og beboerne varsles herved om det forestående.  Øvelsen blir gjennomført som planlagt, dersom det da ikke skjer noe uventet slik at […]

Les hele saken

Utleira idrettslag fikk Trondheim kommunes Mangfoldpris for 2018- vi gratulerer!

Mangfoldsprisen til et idrettslag med hjerte for lokalmiljøet Utleira Idrettslag er tildelt Trondheim kommunes Mangfoldspris for 2018. Det er femte gang prisen deles ut, og første gang den går til en representant for idretten.                 

Les hele saken

Rislappen 3-2020      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.