Aktuelt


Varmeproblematikk- oppdatering:

Det er fortsatt utfordringer med hovedforsyning og pumper i fjernvarmesystemet vårt. Vi har all ekspertise på plass som jobber iherdig for fikse problemet så raskt som mulig. Ny informasjon kommer så snart vi har noe nytt å melde.

Les hele saken

Manglende varme på F-feltet

Vi har for tiden 2 undersentraler som leverer for lite varme til hus i søndre Risvolltun 2, 4, 6, 8,10 og i Nordre Risvolltun 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dette skyldes for liten effekt fra pumpe i hovedsentral som igjen mulig skyldes feil med frekvensomformer til pumpe. Det jobbes med saken. Administrasjonen […]

Les hele saken

Kampanje på oppgradering av sikringsskap fra Aalmo Elektriker

Vedlagt følger kampanjetilbud fra Aalmo Elektriker til beboerne i Risvollan Borettslag på oppgradering av sikringsskap. Kampanje oppgradering av sikringsskap fra Aalmo Elektriker

Les hele saken

Administrasjonsbygget holdes stengt frem til mandag 8. februar

På grunn av Trondheim kommunes råd og pålegg, holdes administrasjonsbygget stengt frem til mandag 8. februar. Vi nås på e-Lydia, telefon og e-post. Administrasjonen

Les hele saken

Agenda styremøte 21.01.2021

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 17.12.20 Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 17.12.20 Referat fra møte i NU B-feltet 06.01.21 Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.20 Referat fra møte i NU G-feltet 12.01.21 Øvrige saker 001/21             TV Risvollan 002/21             Informasjon om bekymringsmelding ang. kvikkleire på Risvollan 003/21             Miljøtiltak i Risvollan Borettslag 004/21             Parkeringsløsning på felt […]

Les hele saken

Rislappen 1-2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-4-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.