Aktuelt


Varsel fra Tensio om kortvarige strømutkoblinger

I forbindelse med arbeid i området Adolf Øiens veg og Utleirtunet blir det noen kortvarig strømutkobling fra 23.02.2021 23:00 til 24.02.2021 02:00 I forbindelse med arbeid i området Adolf Øiens veg og Utleirtunet blir det noen kortvarig strømutkobling fra 25.02.2021 23:00 til 26.02.2021 05:00. Minner om at garasjeporter da vil være ute av drift. Følg […]

Les hele saken

Agenda styremøte 18.02.2021

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 21.01.21 Referat fra møte i forhandlingsutvalget 27.01.21 Referat fra møte mellom ansatte og forhandlingsutvalget 02.02.21 Referat fra møte i NU H1-15 25.01.21 Referat fra møte i NU E-feltet 28.01.21 Øvrige saker 006/21             Daglig leders rapport 4. kvartal 2020 007/21             Styrets årsmelding- redaksjonskomite 008/21             Ordinær generalforsamling i Risvollan Eiendom AS 009/21             […]

Les hele saken

Omkamp i massedeponisaken!

Som mange av dere sikkert har oppdaget er AP i gang med en omkamp om åpning av Øvre Bratsberg deponi, etter 2 mnd! De prøver å få med seg MDG, SV, Sp, Venstre. Til tross for følgende som sto i protokollen etter vedtaket i desember: «Trondheim kommune mener det er viktig at ulempen av  tungtransporten […]

Les hele saken

Strømsparetips fra NTE

https://nte.no/blogg/innlegg/10-tips-til-stromsparing?utm_source=Communicator&utm_medium=Email&utm_content=Untitled3&utm_campaign=Alle+aktive+kunder

Les hele saken

Administrasjonsbygget er stengt t.o.m. onsdag 17.02.21

Dette etter pålegg fra Trondheim kommune om hjemmekontor.

Les hele saken

DET ER KJØRT SKISPOR PÅ RISVOLLAN!

Løypa går fra A-feltet (helt nede fra Utleirvegen), på baksiden av A-feltet, under Risvollvegen, opp gjennom Selbudalen (forbi freesbegolfen), langs gjerdet der den gamle Risvollan barnehage var, bort og ned til Stordalen hvor den avsluttes ved Risvollan barnehage (midlertidig barnehage). Så kan man gå tilbake om man føler for det. Løypa skal være 1,5 km […]

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf Rislappen nr. 3 2022


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.