Aktuelt


Styremøte 22. oktober 2020

AGENDA: Referatsaker: Protokoll fra styremøte 17.09.20 Referat fra møte i representantskapet 24.09.20 Referat fra møte i kontaktutvalget 07.09.20 Referat fra fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget 24.09.20 Referat fra møte i NU A-feltet 22.09.20 Referat fra møte i NU B-feltet 10.09.20 Referat fra møte i NU C-feltet 28.09.20 Referat fra møte i NU D-feltet 29.09.20 Referat […]

Les hele saken

Varsel til beboerne i høyblokka!

I forbindelse med demontering av radiatorer i 2.- 4. etasje torsdag 15.10 og fredag 16.10, kan det hende at varmen i radiatorene forsvinner i perioder. Fredag skal radiatorene i de samme etasjer luftes. Beboerne i høyblokka kan da oppleve at det «surkler» i radiatorene. Vi ber i tilfelle om at beboerne lufter radiatorene om dette […]

Les hele saken

Tilbud fra AtB for deg som er 67+

Se vedlegg: Tilbud fra AtB for deg som er 67+ 67pluss_Kart_12.oktober      

Les hele saken

Varsel til beboerne på D- og E-feltet: kontroll av brannslukningsapparat 2020!

INFORMASJON OM HOVEDKONTROLL AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT 2020 Risvollan borettslag har serviceavtale om kontroll av våre brannslukkeapparater med firmaet Firesafe AS. Denne etappen av kontrollen skal omfatte apparater utplassert i felt E (Risvollvegen) og felt D (Asbjørn Øveråsv). Kontrollen skal fortrinnsvis utføres ved besøk i hver leilighet, hvor apparatene er plassert, og følgende kontrollrekkefølge med angivelse av […]

Les hele saken

Varsel til beboerne i Ada Arnfinsens veg (C-feltet)- varme og varmtvann/kaldtvann stenges mandag 5. og tirsdag 6. oktober.

Informasjon om AT VARMT OG KALDT VANN BLIR BORTE MANDAG 5. OKTOBER OG AT VARMEN OG VARMTVANNET STENGES, 06.10.20 Vi viser til vår informasjon i brev av 10.08.20. Vi nærmer oss nå arbeidet med å få koblet til de nye rørene som er blitt montert, og da må vi stenge ned anlegget en dag. Anlegget […]

Les hele saken

Varsel om oppstart av gravearbeider i Marie Sørdals veg

Se vedlegg: Varsel om oppstart av gravearbeider i Marie Sørdals veg

Les hele saken

Rislappen 1-2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-4-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.