Aktuelt


Tyverier på G-feltet

I natt (natt til tirsdag 8/12) har beboerne på G-feltet fått frastjålet ting utendørs. Ut fra en video fra stedet, mistenker naboutvalget at vedkommende har tenkt seg tilbake. Vi oppfordrer våre beboere på alle felt om å ikke ha ting av verdi stående utendørs og eventuelt låse det som må stå ute. Administrasjonen

Les hele saken

MASSEDEPONISAKEN- ADRESSA MØTER VED UTLEIRAHALLEN I DAG 23.11 KL. 14.00!

MASSEDEPONISAKEN- ADRESSA KOMMER VED UTLEIRAHALLEN I DAG 23.11 KL. 14.00! MAN HÅPER PÅ STORT OPPMØTE FRA BEBOERNE I OMRÅDET. BEKLAGER KORT VARSEL, MEN BESKJED KOM INN TIL OSS I DAG KL. 11.

Les hele saken

NYTT KJEMPEDEPONI PLANLEGGES!

NYTT KJEMPEDEPONI PLANLEGGES!! Vi har fått kjennskap til at kommunaldirektøren har anbefalt et nytt gigantisk deponi: Bratsberg/Rundhaugen. 12 mill. kubikk over 10 år blir 600.000 lastebiler og 250 lass pr. dag + retur. I tillegg anbefaler kommunaldirektøren Øvre Bratsberg deponi, med 370.999 kubikk. Bjørka og Gisvold deponier på Bjørkmyr skal riktignok avvikles om et års […]

Les hele saken

Styremøte 19.11.20 – saksliste

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 22.10.20 Referat fra møte i representantskapet 27.10.20 Referat fra møte i NU B-feltet 22.10.20 Referat fra NU G-feltet 11.11.20 Referat fra møte i NU H2-20 30.09.20 Øvrige saker 080/20             Oppnevnelse av nytt styremedlem og valg av medlem til naboutvalgskomite 081/20             Forespørsel om kjøp av tomteareal 082/20             Forespørsel om nytt […]

Les hele saken

Arbeid inne i leilighetene – Covid-19

Grunnet den økende smitten i Trondheim, vil ikke vaktmestrene utføre arbeid innendørs i leilighetene. Dersom det oppstår tilfeller hvor slikt arbeid likevel må utføres, vil arbeidet kun bli utført når og dersom beboer ikke er hjemme. Dette for å redusere risikoen for smitte og for å sikre at administrasjonen og vaktmestrene fortsatt kan være i […]

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf Rislappen nr. 3 2022


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.