Aktuelt


Varsel fra Trondheim kommune- Ny vannlekkasje i Blaklihøgda 4 og 8

Grunnet ny vannlekkasje stenges vannet i Blaklihøgda nr. 4 og 8 fra kl. 12.00-18.00 i dag mandag 4. februar. Kommunen jobber med å rette feilen. Kommunen opplyser at det vil bli plassert ut drikkevannstank. Administrasjonen

Les hele saken

Innbrudd i borettslagets parkeringsgarasjer

Det har vært registrert flere innbrudd i biler i våre parkeringsgarasjer den siste tiden. Senest i natt har det vært innbrudd hvor flere biler er involvert. Vi anmoder på det sterkeste om ikke å oppbevare synlige verdigjenstander i bilen! Portåpnere må heller ikke oppbevares i bilen. Politiet er kontaktet med anmodning om patruljering. Administrasjonen

Les hele saken

Nytt Helse- og velferdssenter

Hei! Beboere i borettslaget med interesse for prosjektet har opprettet egen Facebook-side. Du finner den her: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F206605996890863%2F

Les hele saken

Mål og tiltaksplan 2019-2022

Mål og tiltaksplan 2019-2022

Les hele saken

Invitasjon til informasjonsmøte- bygging av Risvollan Helse og Velferdssenter

Møtet holdes 11.12.18 kl. 18.00 i Risvollan Bibliotek. Se vedlagte invitasjon: Invitasjon til informasjonsmøte om bygging av Risvollan HVS

Les hele saken

Trøndelag brann- og redningstjeneste varsler om øvelse i borettslaget 29. november!

Trøndelag brann- og redningstjeneste vil i løpet av torsdag 29. november kjøre rundt i borettslaget. Dette for å vurdere vegene i borettslaget, samt adkomstene til leilighetene med brannvesenets lift/stigebil. Brannvesenet ser på dette som en øvelse og beboerne varsles herved om det forestående.  Øvelsen blir gjennomført som planlagt, dersom det da ikke skjer noe uventet slik at […]

Les hele saken

Rislappen 3-2021      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-3-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.