Aktuelt


Salg av bolig – PROA Eiendomsmegling

På forsiden vår har vi lagt til en fane som heter «Selge bolig»  Her kan man ved å legge inn telefonnummer komme i direkte kontakt med en av de 4 dedikerte Risvollanmeglerne til PROA Eiendomsmegling. De har til sammen solgt ca. 300 boliger på Risvollan og kjenner borettslaget bedre enn noen andre. Kontakt dem for […]

Les hele saken

Rislappen nr. 1 2018

Rislappen nr. 1 2018

Les hele saken

Nytt helse- og velferdssenter på Blakli

NYTT HELSE- OG VELFERDSSENTER PÅ BLAKLI Risvollan Borettslag har mottatt nabovarsel om tiltaket og behandlet dette på vanlig måte med uttalelse innen fastsatt frist. Under er det nevnt hva tiltaket dreier seg om og hvilke funksjoner som er planlagt etablert. Illustrasjonsskisse til forprosjektet og situasjonsplan vedlagt nabovarselet ligger vedlagt her: Tegninger helse- og velferdssenter Det […]

Les hele saken

Rislappen nr. 4 2017

Rislappen nr. 4 2017

Les hele saken

Oppfordring om anskaffelse av komfyrvakt- tilbud fra Aalmo Elektriker

I nye bygg og ved fornying av kjøkken, er det i dag et krav om at man installerer komfyrvakt. Komfyrvakt er et viktig sikringstiltak mot brann og branntilløp. VI har derfor fremforhandlet et godt tilbud på 3 ulike varianter av komfyrvakt. Tilbudet ligger vedlagt. Vi oppfordrer våre beboere om å installere komfyrvakt. Tilbud på komfyrvakt fra Aalmo Elektriker […]

Les hele saken

Rislappen 3-2021      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-3-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.