Aktuelt


Oppfordring om anskaffelse av komfyrvakt- tilbud fra Aalmo Elektriker

I nye bygg og ved fornying av kjøkken, er det i dag et krav om at man installerer komfyrvakt. Komfyrvakt er et viktig sikringstiltak mot brann og branntilløp. VI har derfor fremforhandlet et godt tilbud på 3 ulike varianter av komfyrvakt. Tilbudet ligger vedlagt. Vi oppfordrer våre beboere om å installere komfyrvakt. Tilbud på komfyrvakt fra Aalmo Elektriker […]

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2017

Rislappen nr. 3 2017

Les hele saken

Rislappen nr. 2 2017

Rislappen nr. 2 2017

Les hele saken

Detaljregulering av Risvollan barnehage m/ adkomstveg

Det vises til kunngjøring i Adresseavisen 12. mai 2017 vedrørende detaljregulering av Risvollan barnehage. Det presiseres at deler av tomten som nå skal detaljreguleres, eies av Risvollan Borettslag. Det er pr. i dag ingen avtale med Trondheim kommune om kjøp av denne tomten. Kunngjøringen i avisen kommer uten at borettslagets styre eller administrasjon er varslet […]

Les hele saken

Rislappen nr. 1 2017

Rislappen nr. 1 2017

Les hele saken

Rislappen nr. 4 2016

rislappen-nr-4-2016

Les hele saken

Rislappen 3-2021      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-4-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.