Aktuelt


Nytt helse- og velferdssenter på Blakli

NYTT HELSE- OG VELFERDSSENTER PÅ BLAKLI Risvollan Borettslag har mottatt nabovarsel om tiltaket og behandlet dette på vanlig måte med uttalelse innen fastsatt frist. Under er det nevnt hva tiltaket dreier seg om og hvilke funksjoner som er planlagt etablert. Illustrasjonsskisse til forprosjektet og situasjonsplan vedlagt nabovarselet ligger vedlagt her: Tegninger helse- og velferdssenter Det […]

Les hele saken

Rislappen nr. 4 2017

Rislappen nr. 4 2017

Les hele saken

Oppfordring om anskaffelse av komfyrvakt- tilbud fra Aalmo Elektriker

I nye bygg og ved fornying av kjøkken, er det i dag et krav om at man installerer komfyrvakt. Komfyrvakt er et viktig sikringstiltak mot brann og branntilløp. VI har derfor fremforhandlet et godt tilbud på 3 ulike varianter av komfyrvakt. Tilbudet ligger vedlagt. Vi oppfordrer våre beboere om å installere komfyrvakt. Tilbud på komfyrvakt fra Aalmo Elektriker […]

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2017

Rislappen nr. 3 2017

Les hele saken

Rislappen nr. 2 2017

Rislappen nr. 2 2017

Les hele saken

Detaljregulering av Risvollan barnehage m/ adkomstveg

Det vises til kunngjøring i Adresseavisen 12. mai 2017 vedrørende detaljregulering av Risvollan barnehage. Det presiseres at deler av tomten som nå skal detaljreguleres, eies av Risvollan Borettslag. Det er pr. i dag ingen avtale med Trondheim kommune om kjøp av denne tomten. Kunngjøringen i avisen kommer uten at borettslagets styre eller administrasjon er varslet […]

Les hele saken

Rislappen 1-2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-4-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.