Aktuelt


Trøndelag Fylkeskommune inviterer beboere i A- og B-feltet til møte om støyskjerming langs Utleirvegen!

Møtet holdes: Onsdag 21. september kl. 19.00 Sted:  Hoeggen Skole Se vedlegg: Innkalling til infomøte – Utleirvegen Støyskjerming Fv.6658

Les hele saken

Status fjernvarme pr. 30.06.2022

Status fjernvarme pr. 30.06.2022

Les hele saken

Varsel til beboerne i Utleirtunet 1-7 og 2-24 om strømutkobling :

Borettslaget har i dag mottatt følgende informasjon fra Tensio til beboere på Utleirtunet 1 – 7 og 2 – 24: Vi skal gjøre betydelige fornyelser inne i vår nettstasjon i Utleirtunet 2A. Anleggsdelene er ca 50 år gamle og må byttes ut for å kunne sikre en sikker strømforsyning i framtiden. Arbeidene medfører flere strømutkoblinger […]

Les hele saken

Sommerkampanje fra Risvollanmegleren – Proaktiv Eiendomsmegling

Vi har gleden av å tilby alle som vurderer å selge bolig i 2022 et fantastisk tilbud på våre innholdsrike og effektive markedspakker. I tillegg til den faste Risvollanavtalen som innebærer en svært fordelaktig meglerprovisjon, vil alle som inngår salgsoppdrag med oss frem til og med 11.august få en ytterligere rabatt på kr. 8.450,- på […]

Les hele saken

Brannalarmanleggene i fellesgarasjene kobles til 110-sentralen i august! Les her:

Etablert brannalarmanlegg i alle fellesgarasjer større enn 400 m², kobling til 110-sentralen i august. Som enkelte har sett, er det nå blitt montert brannalarmanlegg i alle fellesgarasjer som er større enn 400 m². Dette for å bedre brannsikkerheten i garasjene. Det er også derfor vi til stadighet minner om at det ikke må være brannfarlig […]

Les hele saken

Rislappen nr. 2 2022

Rislappen nr. 2 2022

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf Rislappen nr. 3 2022


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.