8.2 Andelseiernes forsikringsansvar


Andelseierne er selv ansvarlig for sitt eget inventar og løsøre, herunder verdigjenstander, verdipapirer og penger. De er videre ansvarlig for glass- og porselensskader, dvs. skader på vinduer, servanter, badekar og toalettsisterner.

Andelseierne rådes til å dekke sitt ansvar gjennom en inventar- og løsøreforsikring, eventuelt en såkalt hjemforsikring. Det kan være fornuftig å avklare med forsikringsselskapet at også glass- og porselensskader er dekket.

Utlegg på egenandel ved bruk av egen forsikring refunderes av borettslaget i skadetilfeller der borettslaget er ansvarlig for skaden.

 Publisert: 1. September 2014