10.2 Barnehager


10.2 Barnehager

Det er 3 barnehager på Risvollan:

Risvollan barnehage,

Spiren barnehage

Sollia barnehage.

Vestlia barnehage og Øvre Stubban barnehage ligger like ved

 Publisert: 18. November 2014