9.1 Borettslagets kontor


Kontoret ligger i Asbjørn Øverås veg 1.

Telefon: 73 96 99 55

Postadresse: Postboks 3611, Risvollan, 7431 Trondheim

Mailadresse: risvollan.bl@risvollan-borettslag.no

Kontoret er betjent i tidsrommet mandag – fredag fra kl.08.00

Åpningstider:

onsdag: kl. 08.30 – 17.00 (Skolenes sommerferie: kl. 08.30 – kl. 15.30)

mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 08.30 – 15.30

 Publisert: 1. September 2014