8.3 Egenandeler ved skader


 Ved skader i leilighetene som dekkes av borettslagets forsikringer vil andelseierne bli belastet med egenandel.

I styremøte 12.12.2013 (endret 17.01.2019) vedtok styret at følgende satser for egenandeler skal gjøres gjeldende for andelseierne ved skadeoppgjør:

Vannskader kr. 8.000,-

Bistand fra godkjent skadedyrfirma til skadedyrbekjempelse (gjelder alle typer insekter og skadedyr der slike firma må inn) – kr. 8.000,-

– Vannskader som skyldes oppussingsarbeider i leilighet kr. 10.000,-

– Vannskader i innredede kjellere kr. 10.000,-

– Øvrige bygningsskader (brann, innbrudd mv.) kr. 5.000,-

Ved oppussingsarbeider i leilighetene oppfordres det til å ta kontakt med borettslagets kontor for å få opplysninger om skjulte el-anlegg samt vann- og avløpsrør.

 

 Publisert: 1. September 2014