2.3 Hovedmål


Risvollan Borettslag skal være Norges mest fremtredende borettslag ved å videreutvikle verdiene trygghet, trivsel, service og medbestemmelse.

Delmål og handlingsplan er nærmere beskrevet i borettslagets Mål- og strategiplan.

 Publisert: 21. August 2014