7.2 Innvendige arbeider


 VVS-installasjoner:

Oppvaskmaskin skal tilkobles kaldtvannsledningen. Ved installasjoner som har eller medfører installasjoner av termostatblander, steamdusj eller annet VVS-utstyr med blandeventil, må det monteres tilbakeslagsventiler på rørnettet. Dette for å unngå at man får varmt vann i kaldtvannskraner andre steder i leiligheten eller i andre leiligheter koblet til samme rørsløyfe.

Det er lagt opp avløpsrør (skjult bak tapetet eller i gulv) for montering av ekstra klosett på badet i alle 3-, 4- og 5-roms leiligheter.

Det skal brukes autorisert rørlegger.

Flytting av radiatorer

Det er ikke tillatt for andelseierne selv å flytte på eller demontere radiatorer. Hvis dette må gjøres i forbindelse med f.eks oppussing, må autorisert rørlegger brukes. Ta eventuelt kontakt med teknisk sjef i borettslaget.

Våtrom

Det er meget viktig å kontrollere at vegg- og gulvbelegg i våtrom er i god stand. Lekkasjer kan påføre bygningen store skader.

Ved skifte av belegg er det derfor viktig å bruke materialer av god kvalitet og å bruke håndverkere hvis man ikke selv har tilstrekkelig kunnskap.

Elektriske installasjoner

Når det gjelder elektriske installasjoner i leilighetene må de gjeldende regler for dette følges. Autoriserte installatører skal brukes.

Flytting av vegger

Leilighetene i Risvollan borettslag er meget fleksible bygningsteknisk. Innvendige vegger (bortsett fra bærevegger) består av såkalte kanalplater som er enkle å flytte på etter behov. Veggene er festet ved hjelp av listverk, to-sidig tape, festeklosser i plast og fjærbeslag. Ved demontering/flytting, se skisser. NB! Det henstilles til andelseierne om ikke å flytte vegger i våtrom (bad og vaskerom).

Se skissene i vedlagte link.

Vedlegg infoh 7.2

 

 Publisert: 1. September 2014