5.15 Instruks for brøyting og strøing


Vedtatt av styret 10.02.2000.

Vaktmestertjenesten (Boservice) har ansvaret for brøyting/strøing av gang-/kjøreveier og p-plasser i feltene.

Snøbrøyting skal senest iverksettes ved snødybde ca. 10 cm. Behov for strøing vurderes av vaktmestertjenesten og iverksettes etter behov.

Brøyting/strøing gjennomføres med prioritet på hovedveier. Stikkveier og p-plasser tas som 2. prioritet etter at hovedveiene er gjennombrøytet/strødd.

Oppstart av brøyting/strøing rullerer mellom feltene for å fordele ulempene med å komme til slutt.

Brøyting/strøing utenom ordinær arbeidstid ivaretas av borettslagets vaktordning.

Se også Info håndbokens kap. 9.5 – Utplassering av strøsandkasser

 Publisert: 1. September 2014