5.14 Instruks for stell av plener og grøntareal


5.14 Instruks for stell av plener og grøntareal

Vedtatt av styret 23.09.1999, med tillegg vedtatt av styret 23.08.18 – sak 061/18.

Teknisk avdeling har ansvar for plenklipping og stell av borettslagets fellesarealer.

Følgende fellesarealer omfattes av instruksen:

–     Plen/grøntareal som kan klippes med plenklippemaskin

–     Beplantet rabatter i boligområdene

–     Beplantet friareal

Plenklipping og stell av friarealer kan gjøres med ekstern innleie og administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale.

Retningslinjer for saksgang ved fjerning av trær/beplantning eller nyplanting – se link under.

Retningslinjer for saksgang ved fjerning av trær av 23.08.18 – sak 061-18

 

 Publisert: 1. September 2014