10.4 Kirke


Hoeggen Menighet omfatter Risvollan, Stubban, Sollia, Othilienborg, Nardo og deler av
Nidarvoll – tilsammen ca. 12.000 innbyggere. Kirka ligger i Sollia, adresse Nordre Risvolltun
2.

Mer informasjon om kirka og aktiviterter i regi av kirka finnes på
www.hoeggen.kirken.trondheim.no.Publisert: 28. Juli 2014