1.3 Oppdatering


Styret i Risvollan Borettslag skal påse at informasjonsboken blir løpende oppdatert. Administrasjonen besørger utsendelse/informasjon om endringer og/eller tillegg til boken.

 Publisert: 21. August 2014