6.2 Overlating av bruk


Grunnideen med borettslag bygger på at alle som bor er andelseiere, og at alle andelseierne bor i boligene. Dette er viktig for å skape trygge boforhold, demokratisk medinnflytelse og en felles interesse for å holde området i hevd. Uten å undergrave denne grunnideen gir borettslagsloven adgang til at boliger kan bebos av andre enn de som er andelseiere.

Lovregler vedrørende overlating av bruk finnes i Lov om borettslag §§ 5-3 til 5-10.

I borettslagets vedtekter finnes bestemmelsene under pkt. 4-2.

Juridiske andelseiere har rett til å leie ut boligen uten å måtte søke om tillatelse.

Personlige andelseiere må alltid søke om tillatelse til bruksoverlating. Borettslaget har utarbeidet et eget skjema for dette som fås ved henvendelse til borettslagets kontor.

Utleie av deler av boligen regnes ikke som bruksoverlating, og kan foretas uten søknad til borettslaget.

 Publisert: 1. September 2014