6.3 Praktiske råd


Lufting av radiatorer

Dette er nødvendig under følgende forhold:

a. Surkling av radiatorene

b. Deler av radiatoren er kald

Fremgangsmåte ved lufting:

a. Radiatorkranen stenges.

b. Lufteventil åpnes og holdes åpen til all luft er strømmet ut.

c. Når vann kommer ut av lufteventilen stenges denne og radiatorkranen åpnes igjen.

Hagevanning

Avstengning og tømming av hagevannsledning er nødvendig for at hagevannledningen ikke skal frostsprenges. Dette utføres på følgende måte:

a. Innvendig avstengningsventil stenges.

b. Utvendig tappekran åpnes. Ventilen vil da stenge for at vannet kan renne tilbake mot innvendig avstengningsventil som beskrevet under pkt. c.

c. Dreneringsplugg montert på innvendig avstengningsventil skrues ut (åpnes) slik at vannet som står mellom utvendig tappekran og innvendig avstengningsventil kan tømmes ut gjennom hull for dreneringsplugg.

d. For blokker med fellesgarasje er det felles avstengning for alle hagevanninger. Avstengning og drenering av disse vil bli utført av borettslagets personell.

Åpning av hagevannet utføres på følgende måte:

– steng utekraner

– steng avtappingsplugg på innvendig stoppekran for hagevann

– åpne innvendig stoppekran og kontroller for lekkasjer (inne og ute).

Enkle vedlikeholds tips

– smøring av dørhengsler på ytterdør.

– tilstramming av skruer på skilt for dørhåndtak.

– kontroll av avløp kjøkkenbenk – når du tapper fra oppvaskkum må vannet ikke komme opp i utslagsvask, da er avløpet tett.

– beising av slagvindu – beis vindusrammen på oppsiden.

– sjekk blandebatterier (pakninger).

– radiatorrør – endring av farge/rust – lekkasjer.

Avstenging av vann

Stoppekraner som tilhører fjernvarmeanlegget har runde ratt, mens stoppekraner som tilhører forbruksvann har såkalte T-ratt.

Plassering av stoppekraner er forskjellig, men på områdene A, B og C kan man i hovedsak stenge for hvert tappested. Leilighetene som ligger i fellesoppgang har som regel stoppekraner i felleskjelleren. Vær oppmerksom på at flere leiligheter kan bli utestengt samtidig.

Stoppekranene kan ofte være trege, og man må være forsiktig slik at de ikke brekkes.

Kontakt borettslaget ved problemer.

 Publisert: 1. September 2014