5.20 Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg


Vedtatt av styret 20.11.2003.

1.00 Hensikt

Hensikten med retningslinjene er å innarbeide gode oppfølgingsrutiner for å redusere faren for legionellasmitte fra varmtvannsanlegget.

2.00 Ansvar

Borettslaget har ansvar for felles varmeanlegg og for at varmtvann leveres med tilfredsstillende kvalitet og temperatur inn til leilighetene. Beboerne har ansvar for røranlegg inkl. tappepunkter i egen leilighet.

3.00 Forebyggende tiltak og kontroll av varmtvannsanlegg

3.01 Temperatur på varmtvann

Borettslaget skal levere varmtvann med temperatur minimum 60 °C ut fra varmesentralen. Temperatur i returledning og ut fra tappepunkt i leiligheten skal være minimum

55 °C. (Temperaturen ut fra tappepunkt skal oppnås i løpet av 1 minutt etter at kranen er åpnet)

3.02 Kontroll / dokumentasjon av varmtvannstemperaturer

Borettslaget leser av varmvannstemperaturer i alle varmesentraler 1 gang pr. mnd. Avlest vanntemperatur registreres i egen loggperm.

3.03 Sjokkbehandling av varmeanlegget

Borettslaget sørger for at temperaturen i varmeanlegget økes til ca 70 °C i en 3 dagers periode 2 ganger i året. Tidspunkt for varmebehandlingen er fast og er lagt til siste uke i april og oktober.

I sammenheng med sjokkvarmebehandlingen må hver andelseier / beboer selv foreta varmebehandling av hvert tappepunkt i egen leilighet. Behandlingen gjennomføres ved at hvert tappepunkt gjennomspyles i tur og orden i minimum 5 minutter med varmvann. Det anbefales at vanntemperaturen måles for å sjekke at den er over 65 °C. Beboere gjøres oppmerksom på at det foreligger alvorlig skoldingsfare ved så høye vann-temperaturer.

Det vil bli gitt en påminnelse til beboerne før hver sjokkbehandling.

3.04 Rengjøring av vannanlegget

Borettslaget er ansvarlig for at både kaldt- og varmtvannsanlegget rengjøres ved gjennomspyling 1 gang pr. år. Rengjøring gjennomføres fortrinnsvis på høsten før sjokkvarmebehandling iverksettes.

3.05 Andre forebyggende tiltak i leilighetene

Andelseiere / beboere anbefales å sørge for ukentlig gjennomspyling med varmtvann på tappesteder som ikke er i jevnlig bruk. Tilsvarende anbefales å foreta gjennomspyling med varmtvann på alle tappepunkter inklusiv dusjgarnityret såfremt leiligheten har stått ubenyttet lengre enn 1 uke. Ved gjennomspyling benyttes samme prosedyre som ved sjokkvarmebehandling.

3.06 Desinfisering av dusjgarnityret

I tillegg anbefales å foreta klordesinfisering av dusjgarnityre hver 3. måned. Dusjhode og slange demonteres og legges 2 timer i en klorblanding bestående av 2 ss husholdningsklor til 5 l vann. Dusjhode og slange skylles og gjennomspyles med rent vann før det taes i bruk

 Publisert: 1. September 2014