5.24 Retningslinjer for montering av kjøkkenhetter


 Vedtatt av styret 14.04.11, sak 41/11.

1. Disse retningslinjene gjelder kun for leiligheter i Høyblokka.

2. Det skal kun monteres kjøkkenhetter med spjeld, og uten innebygd motor. Dersom kjøkkenhetter med innebygd motor er montert, kan disse kreves fjernet uten kostnader for borettslaget.

3. Andelseier skal sørge for at kjøkkenhetten holdes i forsvarlig driftPublisert: 1. September 2014