5.26 Retningslinjer for utlån av biltilhenger


 Vedtatt av styret i styremøte 21.08.2014., sak 061/14

Formål

Utlån av biltilhenger for borettslagets beboere ved behov.

Låntakere

Tilhengeren kan lånes ut til enkeltpersoner i borettslaget.

Administrasjon

Utlån av hengeren administreres av borettslagets servicekontor.

Ansvar

Låntaker må fremvise gyldig førerkort ved avtaleinngåelse samt ved utlevering av hengeren.

Låntaker må benytte hengeren på en forsvarlig måte, sørge for nødvendig rengjøring samt tilbakelevere hengeren i samme stand som den ble utlevert.

Priser og betaling

Lån av tilhenger er kostnadsfritt. Det skal dog innbetales et depositum som skal dekke eventuelle utgifter til renhold og erstatningsbetingede skader. Innbetaling av depositum skjer forskuddsvis.

Låneavtale

Ved utlån skal det inngås en skriftlig låneavtale mellom partene hvor låntakers forpliktelser og avtalte priser fremgår.

Den som underskriver avtalen skal fremvise gyldig førerkort og er ansvarlig for hengeren overfor borettslaget.

 Publisert: 1. September 2014