10.3 Skoler


Det finnes 2 barneskoler og 1 ungdomsskole i Risvollanomådet. Utleira barneskole ligger i Utleirveien, øverst på Risvollan/Stubban, og Steindal Barneskole ligger ved Sollia (Risvollan Nord). Her ligger også Hoeggen Ungdomsskole. (Alle skolene er «åpne» skoler).Publisert: 18. November 2014