9.2 Tjenester for andelseierne


 Borettslagets kontor forestår den daglige kontakten med andelseierne og bistår med en rekke tjenester som:

– leilighetsomsetning (kjøp og salg)

– hjelp til søknad om bostøtte

– bistand i forsikringssaker

– bestilling av nøkler

– utsendelse av informasjon til andelseierne

– skriving og kopiering for naboutvalgene

– kopieringstjeneste for andelseierne

– utleie av Risvold

– salg av automatiske garasjeportåpnere

– utlån av stakeutstyr i forbindelse med tett avløp

– råd og veiledning til beboerne

 Publisert: 1. September 2014