Hva skjer når?Kommende:

Styremøte Blakli

20. september 2018

Fellesmøte med KU – Bakli

27. september 2018

Risvold – utleie

29. september 2018

Seniorcafe

2. oktober 2018

Tidligere:

Kurs i NU-regnskap- onsdag 29.08.18 kl. 17.00.

29. august 2018

Risvold – utleid

13. september 2018

Bla i tidligere saker: