Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

18. September 2020

Fellesmøte mellom styret og representantskapet

11. Mars 2021

Styremøte i Risvollan Borettslag

18. Mars 2021

Risvold – utleid

17. April 2021