Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

13. Juni 2020

Risvold -utleid

20. Juni 2020

Risvold – utleid

26. Juni 2020

Risvold – utleid

27. Juni 2020

Tidligere:

Styremøte i Risvollan borettslag

26. Oktober 2017

Fellesmøte mellom styret og representantskapet

19. Oktober 2017

Bla i tidligere saker: