Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

13. Juni 2020

Risvold -utleid

20. Juni 2020

Risvold – utleid

26. Juni 2020

Risvold – utleid

27. Juni 2020

Tidligere:

Fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget

28. September 2017

Styremøte i Risvollan borettslag

21. September 2017

Bla i tidligere saker: