Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

18. September 2020

Risvold – utleid

25. Juni 2022

Risvold utleid

30. Juni 2022

Risvold – utleid

2. Juli 2022

022802


Tidligere:

Styremøte i Risvollan Borettslag

22. Oktober 2020

Styremøte i Risvollan Borettslag

17. September 2020

Agenda: Referatsaker: Protokoll fra styremøte 20.08.20 Referat fra møte i NU A-feltet 18.08.20 Referat fra møte i NU E-feltet 25.08.20 Referat fra møte i NU G-feltet 25.08.20 Øvrige saker 059/20             Forslag til virksomhetsplan/budsjett 2021 060/20             Saker til fellesmøte med kontaktutvalget 061/20             Saker til fellesmøte med representantskapet 062/20             Søknad fra Trondheim kommune om forlengelse av […]

Bla i tidligere saker: