Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

18. September 2020

Risvold – utleid

28. Oktober 2022

Risvold – utleid

9. Desember 2022

Seniorkafe – Trondheim kommune

13. Desember 2022

Tidligere:

Fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget

4. Mars 2021

Ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

3. Mai 2021

Forslag til dagsorden: Konstituering Styrets årsmelding 2020 Årsregnskap 2020 Styrehonorar Honorar til representantskapet Forslag A. Tiltak for mer transparent saksbehandling i Risvollan Borettslag                                                              B. Evaluering […]

Bla i tidligere saker: