Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

18. September 2020

Risvold – utleid

28. Oktober 2022

Risvold – utleid

1. Desember 2022

Risvold – utleid

2. Desember 2022

Tidligere:

Styremøte i Risvollan Borettslag

20. August 2020

Referatsaker:  Protokoll fra styremøte 18.06.20 Referat fra møte i representantskapet 17.06.20 Referat fra møte i NU A-feltet 16.06.20 Referat fra møte i NU B-feltet 17.06.20 Referat fra møte i NU D-feltet 16.06.20   Øvrige saker 048/20             Daglig leders rapport 2. kvartal 2020 049/20             Budsjettutvalg 2021 050/20             Jubileumsberetning – status og videre arbeid 051/20             Flytting […]

Fellesmøte mellom styret og representantskapet

11. Mars 2021

Bla i tidligere saker: