Hva skjer når?Kommende:

Risvold – utleid

18. September 2020

Risvold – utleid

28. Oktober 2022

Risvold – utleid

9. Desember 2022

Seniorkafe – Trondheim kommune

13. Desember 2022

Tidligere:

Styremøte i Risvollan Borettslag

17. September 2020

Agenda: Referatsaker: Protokoll fra styremøte 20.08.20 Referat fra møte i NU A-feltet 18.08.20 Referat fra møte i NU E-feltet 25.08.20 Referat fra møte i NU G-feltet 25.08.20 Øvrige saker 059/20             Forslag til virksomhetsplan/budsjett 2021 060/20             Saker til fellesmøte med kontaktutvalget 061/20             Saker til fellesmøte med representantskapet 062/20             Søknad fra Trondheim kommune om forlengelse av […]

Styremøte i Risvollan Borettslag

20. August 2020

Referatsaker:  Protokoll fra styremøte 18.06.20 Referat fra møte i representantskapet 17.06.20 Referat fra møte i NU A-feltet 16.06.20 Referat fra møte i NU B-feltet 17.06.20 Referat fra møte i NU D-feltet 16.06.20   Øvrige saker 048/20             Daglig leders rapport 2. kvartal 2020 049/20             Budsjettutvalg 2021 050/20             Jubileumsberetning – status og videre arbeid 051/20             Flytting […]

Bla i tidligere saker: