Vakttelefon for Risvollan Borettslag


Iflg. styrevedtak av 13.12.2012, sak 082/12 er det godkjent en revidert vakt- og beredskapsordning i borettslaget.

Drifts vaktens telefonnummer er: 940 13 260 og skal kun benyttes utenfor kontorets betjeningstid (se kap. 9.1)

Vakten vil bistå ved følgende behov:

1. Innlåsing

Se kap. 5.10 – Retningslinjer for innlåsing i leiligheter

2. Rørleggerassistanse ved vannlekkasje

3. Assistanse ved porthavari

4. Assistanse ved glass-skade

For oppgjør av glass skader vises til kap. 8.2- Andelseiers forsikringsansvar

5. Assistanse ved driftsavbrudd i sentralvarmeanlegget

Tilkallingen av drifts vakten til andre oppgaver enn nevnt overfor, skjer på egen regning.

 


Vakttelefon

94 01 32 60

Send melding

Hva vil du sende melding om?

Ditt navn *

Ditt telefonnummer

Din epost

Din melding *