Dette gjør naboutvalget

Naboutvalget skal være kontaktledd mellom styret og beboerne på vedkommende område, samt utøve de oppgaver som er nedsatt i vedtatte instrukser.

Naboutvalgets ansvar og oppgaver finnes i:

– Vedtektenes pkt. 9-1 Naboutvalg – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/

– Håndboka pkt. 3-2 Lovbestemte og valgte organ – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/lovbestemte-og-valgte-organer/

– Håndboka pkt. 5-1 Instruks for naboutvalg – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/instruks-for-naboutvalg/

– Håndboka pkt. 5-13 Retningslinjer for behandling av naboklager – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/retningslinjer-for-behandling-av-naboklager/

– Håndboka pkt. 5-16 Instruks for utvalgsregnskap – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/instruks-for-utvalgsregnskap/

– Håndboka pkt. 5-2 Instruks for informasjonsvirksomheten – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/instruks-for-informasjonsvirksomheten/

– Håndboka pkt. 5-4 Retningslinjer for bevilgning til naboutvalgene – http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/retningslinjer-for-bevilgning-til-naboutvalgene/