Spørsmål og svar


Har du et praktisk spørsmål, får du kanskje svar på det her?
Nederst finner du nyttige lenker.

 

Brukerveiledning for lading på utvendige ladestasjoner:

NTE Brukerveiledning for lading på utvendige ladestasjoner

Radiator:

Hvorfor er radiatoren kald?

Hvorfor surkler/bråker det i radiatoren?

Se informasjonshåndboken pkt. 6.3 http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/praktiske-rad/

Hagevann:

Kan jeg få hjelp til å stenge hagevannet?

Kan jeg få hjelp til å åpne hagevannet?

Se informasjonshåndboken pkt. 6.3 http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/praktiske-rad/

Det lekker fra hagevannskranen, kan dere hjelpe meg?

Kontakt borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre på siden.

Vindu:

Hva gjør jeg med punktert vindu?

Kontakt borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre på siden.

Hva gjør jeg når håndtaket på vinduet sitter fast?

Ofte skyldes dette treghet og smører man opp skinnen under vindusrammen, vil dette ofte løse problemet.

Kan dere skifte den råtne listen under vinduet?

Kontakt borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre på siden.

Hageavfall:

Kan dere komme og hente hageavfall?

  • Legg/tøm hageavfallet ditt i ”potetkassene” som er satt ut.
  • Det skal ikke legges igjen svarte søppelsekker eller annet plastmateriale i ”potetkassene”.
  • Det skal kun kastes hageavfall slik som greiner, kviser, blomsteravfall, men ikke blomsterkrukker, ikke silkeblomster, ikke steiner og ikke jord.

Har du spørsmål, kontakt borettslagets administrasjon.

Dersom du ser at ”potetkassene” er blitt fylt opp eller nærmer seg full, er det fint om du melder dette til administrasjonen slik at vi får tømt de.

Trær:

Kan dere beskjære et tre for meg?

Vi beskjærer ikke trær, men kan i visse tilfelle være behjelpelig med å sage ned trær. Se under.

Kan dere fjerne en rot?

Driftsavdelingen fjerner røtter så fremt de kommer frem med maskin. Kontakt borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre på siden.

Kan dere kappe et tre?

Driftsavdelingen kapper trær på andelseiers egen eiendom etter forespørsel. Dersom det er snakk om trær på borettslagets fellesområder, skal saken tas via Naboutvalget først, som retter en henvendelse videre til administrasjonen for besvarelse.

Søppel:

Kan vi få større søppelbeholdere?

Styret vedtok i sak 029/13 følgende: «Styret godkjenner at det kan inngås individuelle tilleggsordninger for bestilling av større søppeldunker for restavfall, der merkostnadene for ordningen dekkes av den enkelte andelseier i hht. en hver tids gjeldende satser.»

Vi oppfordrer likevel til å «dytte etter» søppel i containeren. Det er ofte mer plass enn det kan se ut til.

For ytterligere informasjon og søknadsskjema, kontakt administrasjonen via meldingsskjema til høyre på siden.

Kan dere rydde rundt søppelcontaineren?

Driftsavdelingen rydder rundt søppelcontainerne ved behov.

Hva gjør jeg når naboene bruker min søppelkopp?

Dersom man har behov for å benytte naboens søppelkopp, er vårt råd og forhøre seg med naboen først og få tillatelse.

Tette avløp:

Kjøkkenavløpet mitt er tett, kan dere hjelpe meg?

Det vises til vedtektenes pkt. 5-1 om andelseiers vedlikeholdsplikt: http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/ 

Vannet renner ikke ned i sluket, hva gjør jeg?

Det vises til vedtektenes pkt. 5-1 om andelseiers vedlikeholdsplikt: http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/ 

Hva gjør jeg når toalettet lekker?

Dette er andelseiers eget ansvar og rørlegger må eventuelt kontaktes, se vedtektenes pkt. 5-1: http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/ .

Hva gjør jeg når sisternen er ødelagt?

Dette er andelseiers eget ansvar, se vedtektenes pkt. 5-1: http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/ .

Brøyting:

Når blir det strødd og brøytet hos oss?

Det brøytes og strøs fortløpende etter behov. Driftsavdelingen brøyter i henhold til en prioritert brøyteplan som er vedtatt av styret.

Garasjer:

Hvorfor står garasjeporten åpen?

Dette kan skyldes ulike ting, slik som pågående arbeid, men også strømbrudd eller teknisk feil. Blir porten stående åpen over tid, kontakt administrasjonen på meldingsskjema til høyre.

Hvor får vi kjøpt garasjeåpnere?

Dette kan fås kjøpt ved å kontakte borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre.

Selger dere port åpnere?

Dette kan fås kjøpt ved å kontakte borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre.

Selger dere bomåpner?

Styret har fattet vedtak om at det kun utleveres/selges bomåpnere i særskilte tilfelle. Det er i utgangspunktet krav om handicapbevis utstedt av kommunen. Eventuell søknad sendes borettslagets administrasjon.

Har dere ledige garasjeplasser?

Dersom det blir ledig parkeringsplass varsles alle på det aktuelle feltet. Plassen tildeles etter ansiennitet.

Dører:

Hva gjør jeg når det er vanskelig å låse opp ytterdøra?

Forsøk først å smøre opp låsen. Dersom dette ikke hjelper, kontakt borettslagets administrasjon. Benytt meldingsskjema til høyre.

Kan dere hjelpe meg med løst dørhåndtak?

Det anbefales å forsøke å skru til eventuelle løse skruer. Dersom dette ikke hjelper, kontakt borettslagets administrasjon. Benytt meldingsskjema til høyre.

Det trekker rundt ytterdøra, kan dere tette?

Kontakt borettslagets administrasjon for avklaring og eventuell befaring. Benytt meldingsskjema til høyre.

Håndtaket på verandadøra sitter fast, hva kan jeg gjøre?

Forsøk først å smøre opp skinnen i front av døra. Manglende smøring medfører ofte treghet. Dersom dette ikke hjelper, kontakt borettslagets administrasjon på meldingsskjema til høyre.

Lekkasjer:

Hva gjør vi med lekkasjer fra kraner i kjeller?

Forsøk først å sikre/utføre tiltak for å begrense skaden. Sett for eksempel under en bøtte. Kontakt deretter borettslagets administrasjon. Utenfor ordinær arbeidstid tar man om nødvendig kontakt på vakttelefon.

Kan dere hjelpe oss med lekkasje fra radiatoren?

Forsøk først å sikre/utføre tiltak for å begrense skaden. Sett for eksempel under en bøtte. Kontakt deretter borettslagets administrasjon. Utenfor ordinær arbeidstid tar man om nødvendig kontakt på vakttelefon.

Skadedyr:

Kan dere hjelpe oss med maurinvasjon på kjøkkenet?

Det er andelseiers ansvar å holde leiligheten fri for skadedyr, se vedtektenes pkt. 5-1 nr. 4.:http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/

Hjelp, har fått rotte/mus i leiligheten, kan dere hjelpe meg?

Det er andelseiers ansvar å holde leiligheten fri for skadedyr, se vedtektenes pkt. 5-1 nr. 4: http://www.risvollan-borettslag.no/handbok/vedtekter/

Har dere noen firma som setter ut bokser for rotter?

Risvollan Borettslag har løpende serviceavtale med firma som utfører denne jobben for oss.

Lyspærer:

Skifter dere lyspærer?

Driftsavdelingen skifter pærer i fellesareal.

Råtne bord:

Når skifter dere råtne bord på vegg/rekkverk/skillevegg hos oss?

Råtne bord skiftes som regel i forbindelse med maling. I forkant av planlagte malingsarbeider, sender administrasjonen ut et informasjonsskriv om dette.

Nøkler:

Hvor kan vi bestille nøkler?

Dette bestilles ved å henvende seg til borettslagets administrasjon.

Kan vi file opp selv?

Nei, dette er systemnøkler som må bestilles via borettslaget.

Maling:

Når blir det malt på vårt felt?

Det utarbeides egne planer i henhold til budsjett for malingsarbeider på feltene. For ytterligere informasjon, kontakt borettslagets administrasjon via meldingsskjema til høyre.

Har dere fargekode på malingen til rekkverket vårt?

Dette får du ved å henvende deg til borettslagets administrasjon. Benytt meldingsskjema til høyre.

Leiligheter:

Hvorfor får vi faktura på ekstra varmeleie?

Andelseier skal dekke den faktiske varmeleien. Faktura på ekstra varmeleie skyldes i tilfelle at den faktiske kostnaden overskrider den budsjetterte. I motsatt fall vil man få penger tilbake.

Hva er gjennomsnittsprisen på min leilighet?

Se under «leiligheter» på nettsiden. Eventuelt kontakt administrasjonen via meldingsskjema til høyre.

Nyttige lenker

Hvordan lage en byggesøknad: https://www.trondheim.kommune.no/byggesoknad/

Skal du bygge noe? https://www.trondheim.kommune.no/bygging/tiltak/

Dette kan du bygge uten å sende søknad til kommunen: https://www.trondheim.kommune.no/content/1117749720/Dette-kan-du-bygge-uten-a-sende-inn-soknad-til-kommunen (NB: vær oppmerksom på at det kan være søknadspliktig internt i borettslaget)

Mal på terrasser og skillevegger

 

 

 

 


Vakttelefon

94 01 32 60

Send melding

Hva vil du sende melding om?

Ditt navn *

Ditt telefonnummer

Din epost

Din melding *