Bruksoverlatning og overdragelse

Her finnes skjemaer for søknader om bruksoverlating (utleie) og overdragelser

Alle søknader sendes til epost: risvollan.bl@risvollan.no
Skjema «Søknad om bruksoverlating»

Skjema «Søknad om overdragelse av leilighet«