Ledige leiligheter – forkjøpsrett

 

Forhåndsvarsel  om ledig leiligheter: Bekjentgjøring av forhåndsvarsel om ledig leiligheter (endret 16.05.2019 – 4 stk. på forhåndsvarsel)

               

Varsel  om ledig leiligheter: – Bekjentgjøring av forhåndsvarsel om ledig leiligheter (NB!! endret 07.05.2019 – 0 stk. på etterprøving av forkjøpsretten)

 

Skjemaer:

Forhåndsvarsel om salg av leilighet

Anmodning om forkjøpsrett

Anmodning om forkjøpsrett for slektning

Informasjon vedrørende salg av leilighet:

Orientering til selger vedr salg av leilighet 2019