Ledige leiligheter – forkjøpsrett

 

Forhåndsvarsel  om ledig leiligheter: Bekjentgjøring av forhåndsvarsel om ledig leiligheter (endret 18.09.2018 – 5 stk på forhåndsvarsel)

               

Varsel  om ledig leiligheter: – Bekjentgjøring av ledig leiligheter – Etterprøving (endret 13.06.2018 – 0 stk. på etterprøving av forkjøpsretten)

 

Skjemaer:

Forhåndsvarsel om salg av leilighet

Anmodning om forkjøpsrett

Anmodning om forkjøpsrett for slektning

Informasjon vedrørende salg av leilighet:

Orientering til selger vedrørende salg av leilighet 2017