Ledige leiligheter – forkjøpsrett

 

Forhåndsvarsel  om ledig leiligheter: Bekjentgjøring av forhåndsvarsel om ledig leiligheter (endret 20.02.2020 – 4.stk. på forhåndsvarsel)

               

Varsel  om ledig leiligheter: – Bekjentgjøring av ledig leiligheter – Etterprøving (endret 20.02.2020 – 1 stk. på etterprøving av forkjøpsretten)

 

Skjemaer:

Forhåndsvarsel om salg av leilighet

Anmodning om forkjøpsrett

Anmodning om forkjøpsrett for slektning

Informasjon vedrørende salg av leilighet:

Orientering til selger vedr salg av leilighet 2019