Infohåndbok for beboere

Lurer du på noe?

Søk i håndboka


1.0 Formål/distribusjon


1.1 Formålet med Informasjonshåndboken

1.2 Distribusjon

1.3 Oppdatering

2.0 Historie, visjon, hovedmål og strategier


2.1 Risvollan Borettslag – Byggesaken/beslutningsprosessen

2.2 Visjon

2.3 Hovedmål

2.4 Strategier og veivalg

3.0 Organisasjon


3.1 Organiseringen av Risvollan Borettslag

3.2 Lovbestemte og valgte organer

3.3 Redaksjon for TV-Risvollan, Rislappen og borettslagets websider

3.4 Administrasjon og teknisk service

3.5 Stillingsinstrukser

4.0 Vedtekter og lov om borettslag


4.1 Vedtekter

4.2 Lov om borettslag

5.0 Instrukser, retningslinjer, rutiner


5.1 Instruks for Naboutvalg

5.2 Instruks for Informasjonsvirksomheten

5.3 Instruks for installering/demontasje av varmekilde tilkoblet sentralvarmeanlegget

5.4 Retningslinjer for bevilgning til Naboutvalgene

5.5 Retningslinjer for utleie av Risvold

5.6 Retningslinjer for montering/bruk av parabolantenner

5.8 Purre-og inkassorutine

5.9 Instruks for brannforebyggende tiltak

5.10 Retningslinjer for innlåsing i leiligheter

5.11 Retningslinjer for diverse tiltak

5.12 Retningslinjer for meldinger til borettslaget

5.13 Retningslinjer for behandling av naboklager

5.14 Instruks for stell av plener og grøntareal

5.15 Instruks for brøyting og strøing

5.16 Instruks for utvalgsregnskap

5.17 Styreinstruks

5.18 Retningslinjer for montering av ekstra vindu

5.19 Retningslinjer for oppføring av røykpipe

5.20 Retningslinjer for forebygging av legionellasmitte i varmtvannsanlegg

5.21 Retningslinjer for avregning av varmekostnader

5.22 Retningslinjer for skifte eller overhaling av sluk

5.23 Retningslinjer for trampoliner

5.24 Retningslinjer for montering av kjøkkenhetter

5.25 Retningslinjer for paviljonger/partytelt

5.26 Retningslinjer for utlån av biltilhenger

6.0 Regler/veiledning


6.1 Ordensregler

6.2 Overlating av bruk

6.3 Praktiske råd

6.4 Forkjøpsrett-veiledning

7.0 Vedlikehold


7.1 Ansvar vedlikehold

7.2 Innvendige arbeider

7.3 Fargekoder for maling i Risvollan Borettslag

8.0 Forsikring


8.1 Borettslagets forsikringsansvar

8.2 Andelseiernes forsikringsansvar

8.3 Egenandeler ved skader

9.0 Tjenester


9.1 Borettslagets kontor

9.2 Tjenester for andelseierne

9.3 Vaktordning

9.4 Containerservice

9.5 Utplassering av strøsandkasser

10.0 Diverse


10.1 Risvollansenteret

10.2 Barnehager

10.3 Skoler

10.4 Kirke

10.5 Fritidsaktiviteter

10.6 Kommunikasjon

10.7 Oversiktskart