Samarbeidspartnere

Borettslaget har pris- og rabattavtaler med følgende firma:

NTE er borettslagets strømleverandør. For deg som beboer betyr det at du også får tilgang til gunstige strømavtaler fra NTE, som er tilpasset ditt behov. Avhengig av om du ønsker en forutsigbar strømpris eller en strømpris som følger markedet og er så lav som mulig, så kan NTE hjelpe deg å finne den strømavtalen som passer best for deg og din husstand.

Klikk her for å se strømavtalene som NTE tilbyr: https://nte.no/kampanje/risvollan

For bestilling av Zaptec elbil lader: https://ntebutikken.no/kampanjer/risvollan

Det som kommer i tillegg til kostnader for selve ladestasjonen og ladekostnader inkl. nettleie etc fra 01.02.21 er da:

  *   Ett engangsbeløp (tilkoblingsavgift) for å koble seg til infrastrukturen på kr 5.000 inkl mva. (beløpet tilfaller borettslaget og faktureres herfra). Beløpet kan omsøkes for delbetalinger. Søknad om dette sendes i så fall daglig leder.

Beløpet er satt slik med bakgrunn i at borettslaget har forskuttert etablering av infrastruktur, og for å dekke inn noe av disse kostnadene må brukerne være med å betale for dette. Dette betaler du for å få ”bensinstasjon” på parkeringsplassen din. Kostnaden er vedtatt av borettslagets styre.

Danske Bank er borettslagets hovedbankforbindelse. Banken tilbyr fordelaktige betingelser til beboere i Risvollan Borettslag.

Nærmere opplysninger finner du på https://danskebank.no/ansatteavtale

Telenor

Husstander tilknyttet Risvollan Borettslag har en kollektiv avtale med Telenor om levering av TV- og bredbåndstjenester.

I avtalen leveres det en T-We Boks II  hvor du blant annet kan pause, spole og ta opp dine favorittprogrammer, det leveres i tillegg en wifi ruter til alle boenheter.

Inkludert i den kollektive avtalen ligger en internettlinje på 300 Mbps, Alltid på nett-garanti, Nettvern samt Tv- og strømmetjenesten T-We. Se på tv, filmer og serier eller ta opp på T-We-boksen rett fra din smarttelefon eller ditt nettbrett. Det er enkelt; last ned T-We appen og se hva du vil, når du vil!

Både tv og internettabonnementet kvalifiserer til ekstra mobildata gjennom Telenor`s familiebonus; https://www.telenor.no/privat/mobil/familiebonus/

I tillegg kan hver enkelt velge å oppgradere internettlinjen eller bestille andre tilleggstjenester. Alle tilleggstjenester ut over den kollektive avtalen vil bli fakturert den enkelte husstand ved bestilling.

Har du behov for hjelp eller har spørsmål til ditt abonnement kan Telenor kundeservice kontaktes på telefon 915 09 000.

Se www.telenor.no for oppdatert informasjon om TV- og bredbåndstjenestene til Telenor.

PROAKTIV har vært borettslagets foretrukne eiendomsmegler siden 2008. For deg som beboer betyr dette at du får tilgang til en unik kompetanse gjennom spesialiserte meglere for borettslaget samt faste og fordelaktige betingelser for salg av bolig, oppgjørsoppdrag og gratis verdivurderinger. Gjennom en reklameavtale med borettslaget bidrar PROAKTIV med betydelig årlig støtte til driften av TVRisvollan.

PROAKTIV er en kvalitetsbasert eiendomsmeglerkjede. Kjeden er spesialisert på bymegling og har sin hovedtyngde i landets mest befolkningstette områder. Det gode konseptet baserer seg på den høyeste kvaliteten i materiell og markedstilnærming og har vist seg å være like attraktivt og effektivt utenfor byene. Du skal alltid få det beste hos oss. Value for money, sier vi. Du skal alltid få mer enn du betaler for. Vi skal være en investering og ikke en kostnad. Gi oss oppdraget ditt så skal vi vise deg at vi er tilliten verdig.

Nærmere opplysninger om PROATIV finner du her: https://proaKTIV.no/eiendomsmeglere-i-trondheim

 Rørfunn as

* Rørleggertjenester
* Materiell og sanitærutstyr (lagerførte varer)

Nærmere opplysninger finner du på www.rorfunn.no.

Aalmo AS Elektriker
Det er inngått rammeavtale med Aalmo AS Elektriker om oppgradering av sikringsskap i boligene i borettslaget for å oppnå fordelaktige priser.

Tilbudet finner du her: Kampanje oppgradering av sikringsskap fra Aalmo Elektriker

Andre medlemsfordeler:

Boligkooperasjonens medlemsfordeler
Risvollan Borettslag er ikke medlem av NBBL, og borettslagets medlemmer har følgelig ikke uten videre tilgang til boligkooperasjonens medlemsfordeler. De som likevel ønsker tilgang til disse medlemsfordelene, kan melde seg inn som medlem i et boligbyggelag som er medlem av NBBL, f.eks. TOBB (TOBB benyttes som eksempel fordi det er det eneste boligbyggelag i Trondheim som er medlem av NBBL). Det er som medlem av boligbyggelaget man oppnår medlemsfordelene – ikke som andelseier i et borettslag tilknyttet et boligbyggelag, dvs. at man ikke nødvendigvis må bo i et slikt borettslag for å få tilgang til medlemsfordelene.

Gjennom et medlemskap i f.eks. TOBB får man tilgang til medlemsfordeler fremforhandlet av NBBL sentralt og TOBB lokalt. Nærmere opplysninger om medlemskap og medlemsfordeler finnes på http://www.tobb.no.