Størrelser, antall

Risvollan Borettslag består av 1113 leiligheter fordelt slik:
44 stk. 1-roms i høyblokk
20 stk. 2-roms frittliggende
156 stk. 2-roms i 1.etg.
86 stk. 2-roms i 2. etg.
31 stk. 3-roms frittliggende
142 stk. 3-roms i 1. etg.
11 stk. 4-roms i høyblokk
167 stk. 4-roms med kjeller
177 stk. 4-roms på garasje
156 stk. 4-roms 2.-3. etg. over 2-roms
56 stk. 4-roms 2.-3. etg. over 3-roms
7 stk. 5-roms frittliggende
30 stk. 5-roms i 1. etg
30 stk. 5-roms i 2. etg.